emailinfo@easytaxfree.com phone+31 20 427 83 44

 

Privacy & Cookies

Privacyverklaring  Four Retailers International B.V. handelend onder de naam Easy Tax Free

Uw privacy, onze zorg
Easy Tax Free hecht veel waarde aan de privacy en het vertrouwen van haar klanten. Dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens is van groot belang. Privacy is een essentieel burgerlijk recht dat niet voor niets in hoge mate wettelijk wordt beschermd. Het verwerken van uw gegevens doen wij dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en Europese regelgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Four Retailers International B.V. Welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen en hoe wij met uw gegevens omgaan, leest u in dit privacy statement.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast

op 17-11-2015.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Om  gebruik te kunnen maken van onze diensten, vragen wij u de volgende gegevens:

- uw NAW gegevens

- uw telefoonnummer

- uw e-mailadres

- Nummer Easy Tax Free cheque

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?
Als u diensten van Easy Tax Free afneemt of contact met Easy Tax Free heeft, leggen wij uw gegevens vast. Die gegevens gebruiken wij om:

■ potentiële klanten te beoordelen, te accepteren en aan te sluiten
■ bestaande overeenkomsten waar nodig aan te passen
■ te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen
■ fraude en andere strafbare feiten te voorkomen en te bestrijden
■ de customerservicedesk in staat te stellen u te helpen
■ analyses te maken voor statistische doeleinden
■ inzicht te verkrijgen in de wensen en behoeften van onze klanten, om dit te kunnen vertalen in producten en diensten
■ strategische processen te initiëren, coördineren of uitbesteden
■ gerichte marketingactiviteiten te ontplooien om de relaties met onze klanten in stand te houden of uit te breiden.

Met wie kunnen wij uw gegevens delen?
Easy Tax Free werkt samen met andere partijen, zoals kaartmaatschappijen en banken voor de teruggave van de BTW. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat wij specifieke klantgegevens met hen delen. Uiteraard doen wij dat alleen voor zover dat wettelijk is toegestaan en alleen wanneer dit nodig is.

Contactformulier en offerteformulier
Wij bieden een contactformulier en een offerteformulier aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging
Uw gegevens zijn intern alleen beschikbaar in de database voor die medewerkers die deze daadwerkelijk nodig hebben voor onze diensten zoals deze worden vermeld onder “Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?” Bovendien screent Easy Tax Free haar medewerkers die met gevoelige gegevens in aanraking kunnen komen zorgvuldig, op kundigheid én integriteit.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van uw gegevens Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Websitebezoekers
Easy Tax Free maakt op geen enkele manier gebruik van cookies op deze website en verzamelt dus via deze route geen informatie over hoe de website precies wordt gebruikt.