emailinfo@easytaxfree.com phone+31 20 427 83 44

 

Privacy & Cookies

Privacyverklaring  Four Retailers International B.V. handelend onder de naam Easy Tax Free

Welke informatie gebruikt Easy Tax Free?

Indien er gebruik gemaakt wordt van onze service vragen we de reiziger om een deel van zijn persoonsgegevens. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat Easy Tax Free de belastingteruggave kan overmaken.

Het is wettelijk verplicht  om de volgende persoonsgegevens op te slaan om de belastingteruggaaf voor reizigers mogelijk te maken:

  • Naam (zowel voor- als achternaam)
  • Adres
  • Land van oorsprong
  • Paspoortnummer

De volgende persoonsgegevens zijn niet verplicht, maar vragen wij ter verbetering van onze service:

  • E-mailadres
  • Creditcardnummer
  • Europees bankrekeningnummer

Hoe worden uw gegevens gebruikt door Easy Tax Free?

Easy Tax Free zal de verstrekte informatie alleen gebruiken om belastingteruggaven te verwerken. Persoonlijke informatie kan worden opgeslagen tot zeven jaar na het verwerken van de terugbetaling. Easy Tax Free verwerkt persoonlijke informatie alleen wanneer deze nodig is voor wettelijke, regelgevende en zakelijke doeleinden waarvoor de informatie is ontvangen.  Zonder de bovengenoemde verplichte persoonlijke gegevens kunnen wij reizigers om wettelijke redenen niet van onze service voorzien.

Door ons een telefoonnummer, e-mailadres of andere communicatiekanalen te geven, gaat de reiziger ermee akkoord gecontacteerd te worden in het geval er verplichte details ontbreken, die nodig zullen zijn om de reiziger te voorzien van zijn belastingteruggaaf.

Met wie wordt de informatie gedeeld?

Easy Tax Free deelt informatie met andere partijen alleen om wettelijke en regelgevende redenen. Het delen van persoonsgegevens met derden is noodzakelijk om de reiziger te voorzien van zijn belastingteruggaaf.

 

 

Recht op inzage

U heeft het recht om de uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in te zien. Wanneer u zich hierop wilt beroepen, verifiëren wij eerst uw identiteit, waarna we uw gegevens zullen opzoeken en toesturen. We zullen u dan informeren over ons verwerkingsproces, het doel, de bewaartermijn, met wie de gegevens gedeeld (kunnen) worden en hoe wij deze gegevens verkregen hebben. Wij streven ernaar u deze inzage binnen twee weken te leveren. Wanneer dit langer gaat duren, zullen wij u hierover informeren.

Indienen verzoek inzage gegevens

 

Recht op correctie, beperking en om vergeten te worden.

U heeft het recht om de gegevens die wij van u bezitten aan te vullen of te corrigeren. Tevens heeft u het recht om de omvang van de gegevens die wij verwerken te beperken, of te laten verwijderen uit onze database. In het geval dat je gebruik wenst te maken van het recht op vergetelheid, zal dit invloed hebben op de mate waarin wij u in de toekomst van onze service kunnen voorzien. Wij zullen u daar in dat geval hierover verder informeren.

Indienen verzoek wijziging of beperking data

 

Recht om gegevens over te dragen

Je hebt het recht om ons de gegevens die wij over uw onderneming hebben over te laten dragen aan een andere instantie. Wanneer u dit wenst, zullen wij uw gegevens in een gestructureerd en gangbaar bestandsformaat aanleveren. Dit mogen wij enkel doen met de persoonlijk door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarvoor u ons nadrukkelijk toestemming heeft gegeven deze te verwerken en de gegevens die we door de uitvoering van onze overeenkomst hebben verkregen. We streven ernaar binnen twee weken het bestand voor de dataoverdracht te verstrekken. Wanneer dit langer gaat duren, zullen wij u hierover informeren.

Indienen verzoek dataoverdracht

 

Recht op informatie

Verder heb u het recht om geïnformeerd te worden over onze werkprocessen waarin uw persoons- en betalingsgegevens worden verwerkt.

Lees hier verder hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens

 

Recht op bezwaar

Wanneer u van mening bent dat wij ten onrechte gegevens van u  verwerken, kan u een bezwaar bij ons kenbaar maken. Wanneer dit bezwaar terecht is, stoppen wij direct met de verwerking van uw gegevens. U kunt ook een klacht bij ons indienen wanneer u van mening bent dat wij onzorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Bij een dergelijke klacht zullen wij onze processen kritisch nalopen en waar nodig aanpassen. Ons streven is uw klacht binnen twee weken af te handelen. Wanneer dit langer gaat duren, zullen wij u hierover informeren. Wanneer de klachtafhandeling niet naar uw wens is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Indienen van bezwaar

Indienen van een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens

 

 

Contact:
Bedrijfsnaam:
Easy Tax Free


Adres:
Amsterdamseweg 489, 1181  BR Amstelveen, The Netherlands

Telefoonnummer:
+31 20 427 8344 / (020) 427 8344

E-mailadres:
info@easytaxfree.com

Post adres:
Postbus 75560,
1070 AN Amsterdam,
The Netherlands